Heeft herstel uien doorgezet na hagelbuien?

Telling van de uien na 6 weken

Begin mei verstuurden wij een nieuwsbericht over herstel uien na hagelschade. Maar hoe staan de uien er nu bij? In een perceel zijn wekelijks de uien geteld. Er is op drie plekken verspreid over het perceel een meter geteld.

Herstel uien 3 weken na hagelschade

Hieronder de tellingen direct na de hagel tot en met 6 weken daarna. Opvallend is dat tussen de 2e en 3e telling (half mei) de groei stagneerde. Daarna wordt de groei weer hervat, tussen de 3e en 4e week zie je dat de meeste plantjes een tweede pijp hebben gevormd. 

Als we de telling van 6 weken na de hagelbui vergelijken met de telling vlak na de hagelbui, dan is te zien dat er geen plantjes zijn weggevallen. Het is zeer aannemelijk dat de groei wel achterstand heeft opgelopen, al is deze met een flinke inhaalslag bezig!

190626 Herstel na hagelschade grafiek
190626 Herstel na hagelschade 3 weken

3 weken na de hagelbui

190626 Herstel na hagelschade 4 weken

4 weken na de hagelbui

190626 Herstel na hagelschade 6 weken

6 weken na de hagelbui

190626 Herstel na hagelschade 7 weken

Ook 7 weken na de hagelbui staan de uien er goed bij.