Kiemproef met studieclub Uitmuntend

Leden van de Studiegroep Uitmuntend hebben tijdens een bijeenkomst uit vijftien partijen uien een aantal uien op potgrond gezet. Vervolgens hebben deze bakken met uien vier weken op kamertemperatuur gestaan en is er voldoende vocht toegediend. Na deze vier weken werd de wortelontwikkeling bekeken en werden de uien doorgesneden om de kiemrust te bepalen. Voor telers is deze kiemrust van belang, zodat zij mogelijk hun verkoopstrategie kunnen aanpassen.

In de studieclub is één biologische teler vertegenwoordigd. Hij behandelt zijn uien niet met een antispruitmiddel. Dit is terug te zien op de foto, waarbij één bak met uitloop wordt getoond.