Stand van de plantuien

Overwinterings- en voorjaarsplantuien

De stand van de plantuien is over het algemeen goed. Dit was goed te zien tijdens een ronde langs verschillende plantuien percelen in Zuidwest-Nederland en Limburg. Accountmanagers van De Groot en Slot gingen samen op pad met de veredelaars van het bedrijf.

Plantuien De Groot en Slot

Voorjaarsplantuien 
Bij de voorjaarsplantuien zijn wel wat verschillen zichtbaar. Op enkele percelen heeft de droogte en de kou van afgelopen weken, in combinatie met aaltjes en onkruidbestrijding, een rol gespeeld bij de wat tragere groei. Ook is op sommige plaatsen door de hagel wat schade ontstaan aan het gewas. Komende weken zullen de weersinvloeden bepalend zijn of er vroeg gerooid kan worden. 
 
Overwinteringsplantuien 
De groei van de overwinteringsplantuien Troy zit er goed in. De percelen die bezocht zijn staan er over het algemeen prima bij. Er worden al uien gemeten van maar liefst 45 tot 50 mm! De inschatting is dat er waarschijnlijk eind juni al percelen rooiklaar kunnen zijn. Peter Vroegindeweij, accountmanager bij De Groot en Slot: “Door de warme dagen in februari en het koelere weer daarna, zijn er enkele schieters ontstaan. De rode overwinteringsuien Red Spring staan er ook mooi bij en groeien lekker door. Naar verwachting kunnen deze ook vroeg gerooid worden begin juli.” 

Waarschuwing trips  
Fetze Admiraal, veredelaar bij De Groot en Slot zag ook ziek en zeer. “We zagen in enkele percelen plantuien al trips. Door een goede monitoring is te zien of er trips aanwezig is in de uien. Niet altijd wordt de trips geconstateerd, maar is er al wel zuigschade waar te nemen. Door tijdige inzet van middelen kan opbrengstderving worden voorkomen.” Het is dus belangrijk om hier alert op te zijn. 

Heeft u vragen over de teelt van plantuien? Neem dan contact op met het verkoopteam.

Open dag plantuien 
Op woensdag 3 juli 2019 organiseert De Groot en Slot een plantuien demo in Oudenhoorn. Naast de plantuien zijn er ook enkele machines van Loonbedrijf Poldervaart te zien. Wij zien u graag dan! 

Datum: woensdag 3 juli 2019 
Tijd: 10.00 - 17.00 uur 
Parkeren: Molendijk 10 in Oudenhoorn 

Stand plantuien
Plantuien De Groot en Slot
Plantuien De Groot en Slot