Tweede Webuinar ook een groot succes

Woensdag 27 januari werd 's avonds voor de tweede keer het Webuinar door De Groot en Slot georganiseerd. Samen met gastsprekers Bas van den Hemel van De Groot en Slot, Gijsbrecht Gunter van Uireka en Jelle van der Krift van PPA Group, werd er een interessant programma voor telers en andere geïnteresseerden uit de keten opgesteld, die de gehele uienteelt doorliep van rassenkeuze tot afzet.

201123-Webuinar.jpg

Dat de interesse groot was bleek wel uit het aantal aanmeldingen: het waren er maar liefst 286! Op de avond zelf hadden 242 deelnemers tijdens de Webuinar ingelogd.

Bas van den Hemel, manager veredeling bij De Groot en Slot, trapte het Webuinar af. Hij vertelde over het veredelen van een robuuste ui en de daarbij behorende veredelingsdoelen en mogelijke resistenties. Vervolgens gaf Gijsbrecht Gunter, voorzitter van Uireka, een toelichting op de (lopende) onderzoeken en resultaten. Kijk voor een uitgebreid rapport van alle onderzoeken en resultaten op de website van Uireka. Tot slot vertelde Jelle van der Krift, (mede)eigenaar van PPA Group, hoe de export tot nu toe verliep en welke verwachtingen zij hebben voor de nabije toekomst, maar ook op langere termijn van de uienexport.

Heeft u de Webuinar gemist of wilt u deze nog een keer terugkijken? Hieronder vindt u de links naar de presentaties:

Presentaties

Veredeling van een robuuste ui!
Bas van den Hemel, manager veredeling De Groot en Slot
[Klik hier voor de dia's van de presentatie
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Update Uireka
Gijsbrecht Gunter, voorzitter stuurgroep Uireka
[Klik hier voor de dia's van de presentatie
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Marktinformatie/export, verwachtingen en kwaliteit
Jelle van der Krift, (mede)eigenaar PPA Group
[Klik hier voor de dia's van de presentatie
[Klik hier voor de video van de presentatie]

 

Tijdens het Webuinar zijn er vragen gesteld in de chat. Hieronder de antwoorden door degene die de presentatie heeft gegeven:

Presentatie 1 - Antwoorden van Bas van den Hemel, manager veredeling De Groot en Slot

 1. Wat zijn transplant uien en kun je dan eerder oogsten?
  Uien gezaaid in perspotjes worden opgekweekt in de kas. In het voorjaar worden de plantjes in de perspotjes volvelds gezet met ongeveer drie pijpen, waardoor je vroeg bent. Het klopt dus dat je met een transplant/perspotuitje ook vroeger bent. Maar ik heb het in mijn presentatie vooral ingestoken vanuit het feit dat je al een sterkere (meer weerbare en robuuste) plant in de grond stopt dan het meer kwetsbare zaadje.
   
 2. Zit er ook verschil in smaak tussen de rassen? En zo ja, waarom selecteren jullie daar niet op?
  Ja, er zit wel degelijk verschil in smaak tussen rassen. We kunnen de zogenaamde inhoudsstoffen van de ui die de smaak bepalen, ook meten en daarmee dus ook selecteren. Vanuit de markt heeft smaak echter weinig tot geen aandacht op dit moment. Andere gewenste eigenschappen van uien hebben een hogere prioriteit.
   
 3. Is er volgens jullie al een methode beschikbaar om fusarium in een perceel te vinden voordat er uien gezaaid worden? Bijvoorbeeld met een grondmonster?
  Zoals uit de presentatie van Gijsbrecht Gunter al blijkt, wordt er vanuit Uireka onderzoek gedaan om dit op termijn mogelijk te maken.
   
 4. Ik hoor wel eens dat de fusariumresistentie van rode uien (bijna) hetzelfde is als Hysky. Hebben jullie die vergelijking gemaakt?
  Op dit moment hebben wij geen rood ras in de markt dat gelijke resistentie vertoont tegen fusarium als Hysky. Over 4-5 jaar zal die er zeker komen voor rode uien en dan is er ook sprake van een vergelijkbare resistentie als in gele uien.
   
 5. Gaan al deze resistenties niet ten koste van de huidvastheid of een andere eigenschap?
  In de beginfase van het veredelingsproces wordt niet alleen de gewenste resistentie ‘overgenomen’ in de ui, maar komen er ook allerlei ongewenste eigenschappen mee. Een mindere huidvastheid, lagere opbrengst of andere vorm zijn daar voorbeelden van. Dat willen we uiteraard niet en daarom kruisen en selecteren we door, zodat we feitelijk alleen die ene gewenste eigenschap overbrengen. Dus we zien erop toe dat de huidvastheid en andere eigenschappen als opbrengst en hardheid niet minder worden bij inkruising van resistenties.
   
 6. Komt er ook nog een resistentie tegen witrot?
  We zijn daar mee bezig. Maar dat vergt nog een hele lange adem voordat we zover zijn, is onze verwachting.
   

Presentatie 2 - Antwoorden van Gijsbrecht Gunter, voorzitter Uireka

 1. Zit er ook nog verschil in spruitrust, of je groen rooit of afgestorven?
  Nee, er is geen verschil. Spruitrustdoorbreking; zie hieronder de teelthandleiding uien. 
  Nadat uien in bolvorming gaan, gaat de spruit in rust; dit wordt veroorzaakt door groeiremmende hormonen die waarschijnlijk in het loof worden gevormd en naar de bol worden getransporteerd. Het groeipunt verkeert dan in een toestand van interne rust. Na het strijken worden deze hormonen langzaam afgebroken en wordt een groeibevorderend hormoon gevormd. Gedurende de bewaring leidt dit bij een gunstige temperatuur (5-12
  °C) tot spruitvorming. Deze spruitvorming wordt echter onderdrukt door lage temperatuur tijdens de bewaring. Ook kan de spruitremming onderdrukt worden bij hoge temperatuur (>25°C), waarschijnlijk omdat bij zulke temperaturen de vorming van een groeibevorderend hormoon wordt onderdrukt. Behalve via de temperatuur kan het spruiten worden vertraagd door het handhaven van een lage relatieve luchtvochtigheid. Vocht in de bewaarruimte bevordert immers het uitlopen van de wortels die vervolgens een groeibevorderend hormoon gaan vormen. Ook het voorkomen van beschadiging is van belang omdat dit de spruitgroei bevordert. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk, maar een vergemakkelijking van de gasuitwisseling (zuurstof en koolzuur) kan een rol spelen.
   
 2. Hoe breed waren de bedden en hoeveel rijen op een bed bij druppelirrigatie?
  1.50 m bedbreedte, 5 rijen en 2 slangen.

   
 3. Is er een relatie tussen vruchtwisseling en fusarium?
  Een nauwer bouwplan geeft meer kans op fusarium, maar betekent niet dat je het met een extensievere vruchtwisseling niet kan hebben. B
  ij een rotatie met spinazie is er een verhoogde kans op fusarium in uien. Spinazie is een waardplant voor fusarium dus dit heeft wel een effect.

   

Presentatie 3 - Antwoorden van Jelle van der Krift, PPA Group

 1. Heeft globalgap een meerprijs?
  Ja wel degelijk: de partijen die globalgap gecertificeerd zijn hebben de meerwaarde dat deze de retail in kunnen. Met name in de tweede helft van het seizoen is de kans groot dat er dan meer afzet voor de partij uien is en zodoende is dat de meerwaarde voor zowel gele als rode uien.
   
 2. Komt Brazilië nog aan de markt?
  Er zijn enkele containers verladen. Het grootste probleem zit in de beschikbaarheid van containers en de prijsverhogingen hiervan. Hierdoor zijn we minder concurrerend met de prijs ten opzichte van andere landen. Als de Nederlandse ui kwalitatief boven de rest uitsteekt zal er zeker belangstelling komen, maar de vraag blijft hoeveel geschikte uien we hiervoor hebben.