Verschillen geprimed en ongeprimed uienzaad

Na het koude begin van dit teeltseizoen is nu het verschil tussen de uien uit geprimed en ongeprimed zaad goed te zien.

Priming uien

De uien uit geprimed zaad hebben duidelijk een snellere start en beginontwikkeling laten zien. Ook is de stand van het gewas gelijkmatiger, waardoor er meer uniformiteit is. Een gelijkmatigere stand door de priming helpt bij de onkruidbespuiting. Omdat de planten wat sterker zijn komen ze  ook beter door de gevoeligste ongediertefase heen.