Algemene voorwaarden

De Grootste Ui

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd 'De Grootste Ui'.

  1. De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de wedstrijd 'De Grootste Ui', georganiseerd door De Groot en Slot B.V.
  2. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement.
  3. Deelname is alleen mogelijk als alle verplichte velden van het inschrijfformulier zijn ingevuld.
  4. De looptijd van de wedstrijd is van week 7 tot en met week 40 van 2024. De winnende deelnemers worden persoonlijk benaderd door De Groot en Slot.
  5. De Groot en Slot B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden deze actie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat De Groot en Slot B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden wordt ten opzichte van de deelnemers.
  6. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verzameld, worden alleen gebruikt door De Groot en Slot B.V. Zie ook de privacyvoorwaarden.
  7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  8. Deze actie is georganiseerd door: De Groot en Slot B.V., Postbus 28, 1720 AA Broek op Langedijk.

De Grootste Ui, editie 2024