Plantuien kennisdag

Kennis delen is optimaal (plant)uien telen

Donderdag 8 juni jl. organiseerde De Groot en Slot in samenwerking met PPA, Bejo en Broer BV de plantuien kennisdag. Deze vond plaats in zowel Dronten als Creil. Tijdens deze mooie dag waren meer dan 100 geïnteresseerde telers uit verschillende regio’s in Nederland én uit België en Duitsland aanwezig. Het thema van deze kennisdag: Hoe ziet de plantuienteelt in de toekomst er uit? De vele mogelijkheden die aan bod kwamen varieerden van de nieuwste teelttechnieken en uitdagingen op het vlak van gewasbescherming tot het uitwisselen van de gewasstanden onderling, gedane handel of kansen in de handel van plantuien.

Plantuien kennisdag 8 juni

De ontvangst was bij PPA in Dronten waar een presentatie werd gehouden, gevolgd door een bezoek aan een perceel tweedejaars plantuien met het ras Jetset. Dit perceel was eind februari geplant (1700 kg/ha) en was net gestart met bollen. De standdichtheid voldeed al ruimschoots aan de verwachtingen. Met een geplande derde watergift in het vooruitzicht belooft dit een topperceel te worden.

Toekomst

Het middagprogramma vond plaats bij Broer BV in Creil. Hier stonden o.a. presentaties, een rondleiding, een bedrijvenmarkt en perceelbezoeken van eerste- en tweedejaars plantuien op het programma. De presentaties waren in handen van verschillende sprekers. Zo sprak Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice hoe er toekomstbestendig plantuien geteeld kunnen worden. Jan van Strien van PPA gaf uitleg over de eerste- en tweedejaars plantuienmarkt. Ron Spaans van Broer BV vertelde meer over Quality inside: plantuien voor de toekomst. En Mark Ermers van Cebeco besprak de knelpunten in gewasbescherming (een bedreiging of kans?).

Voor de meeste telers is wel bekend dat er in de toekomst minder chemische middelen beschikbaar zullen zijn om ziekten, plagen en onkruid te bestrijden. In de presentaties werd hierover een duidelijk beeld geschetst en kwamen diverse oplossingen aan bod zodat er ook in de toekomst (plant)uien geteeld kunnen worden. Al zal dit wel een andere manier van telen vragen: een combinatie van chemische/biologische middelen en meer gebruik van mechanisatie zoals bijvoorbeeld schoffelen. 

Processen
Tijdens de rondleiding op de productielocatie van Broer BV in Creil werd een duidelijk beeld gegeven van het proces dat er aan voorafgaat om de plantuitjes in goede conditie te bewaren, maar ook van het proces dat plaatsvindt voor aflevering van de plantuien. Vaak wordt gedacht: vandaag bellen is morgen leveren. Maar goede kwaliteit leveren duurt een aantal werkdagen. Dit werd voor de bezoekende telers ook meer duidelijk tijdens de rondleiding.

Bedrijvenmarkt
Op de bedrijvenmarkt waren verschillende bedrijven aanwezig vanuit de mechanisatie, biologische bestrijding/stimulanten, irrigatie en fertigatiesystemen, logistieke systemen, programma`s gespecialiseerd op het monitoren van teelt en nog veel meer. Tussen bezoekers en deelnemers aan de bedrijvenmarkt was een goede interactie en ontstonden boeiende gesprekken, zoals bijvoorbeeld over de inzetbaarheid van de door hen ontwikkelde innovaties in de plantuienteelt.

Percelen
Voor het middagbezoek stonden twee perceelbezoeken op de planning: een perceel eerstejaars en een perceel tweedejaars plantuien. “Het perceel eerstejaars plantuien stond er erg mooi bij. Voor veel bezoekers was dit een eerste kennismaking met deze teelt. De bezoekers vertelden me dat ze onder de indruk waren van de specialisatie van deze teelt en de knowhow die dit vraagt van de telers in samenwerking met Broer”, aldus accountmanager Evert van Crombrugge van De Groot en Slot. Het tweede bezoek was aan een biologisch perceel met tweedejaars plantuien. Hier volgde uitleg door o.a. Emmelie van de Velde van het verkoopteam van Bejo Benelux. Zij vertelde onder meer dat het perceel geplant was op 3 maart met 2000 kg/ha. Bij de biologische teelt zijn meer kilo’s per hectare nodig dan bij de gangbare teelt. Dit heeft te maken met de vraag vanuit de biomarkt om een sortering 50-70 mm. Verder is in de bioteelt de onkruidbestrijding één van de grote uitdagingen. Daarom was het perceel al zeven keer geëgd met een Treffler wiedeg en één keer geschoffeld.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en barbecue. Alle organiserende bedrijven kijken niet alleen terug op een geweldige dag maar ook op een mooie samenwerking met de sprekers, standhouders en niet te vergeten de bezoekers, die ervoor zorgden dat deze plantuien kennisdag zeer geslaagd was. Want informatie wordt pas kennis als je de informatie met elkaar deelt!