Onafhankelijk rassenonderzoek

Voor advies op maat

Waar moet rassenonderzoek aan voldoen om het zo dicht mogelijk bij de eisen van teler te laten aansluiten? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, legde De Groot en Slot in 2023 voor het eerst op twee locaties proeven aan, om in deze regio’s met telers kennis te delen voor een advies op maat.

Al een aantal jaar op rij rooit het verkoopteam van De Groot en Slot veel proeven met de hand bij telers om verschillen tussen rassen op hetzelfde perceel in beeld te brengen. Niet alleen de bruto kilo’s worden bepaald, ook vindt er in februari altijd een beoordeling plaats om te kunnen bepalen wat het netto rendement voor de teler is. 

proefvelden

Eigen proefvelden
‘Omdat we het altijd al zo doen’ is voor het team van De Groot en Slot geen reden om geen wijzigingen aan te brengen in de manier waarop er rassenproeven worden uitgevoerd. Innovatie staat hoog op de agenda. Zo is het idee ontstaan om in 2023 eigen proefvelden aan te leggen in en voor verschillende uien telende regio’s: op het zand in het Drentse Wachtum en Limburgse Nederweert. Dit zijn twee locaties in groeiende uienteeltgebieden. Hier zijn in augustus '23 succesvolle demomiddagen gehouden, waarbij telers de proefvelden konden bezoeken met daarbij een begeleide rondleiding. 

Onafhankelijk onderzoek is belangrijk. Daarom werden Vertify uit Zwaagdijk en HLB uit Wijster, twee agrarische onderzoekscentra, gevraagd het onderzoek uit te voeren. Zij hebben beide een locatie met de rassenproef in beheer. Gedurende het bewaarseizoen vonden op verschillende momenten beoordelingen plaats (korte, middellange of lange bewaring) waarbij ook eigenschappen als hardheid, huidvastheid, kleur en spruitrust  werden bepaald. Deze resultaten worden nog met telers in de betreffende regio’s gedeeld, zodat zij een rassenadvies ontvangen dat past bij de eigen grondsoort. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten in tonnen per hectare weergegeven. In de rassenproef zijn naast de rassen van De Groot en Slot de vijf meest voorkomende rassen (in de regio) van andere zaadhuizen gebruikt. De bruto kilo’s in Wachtum zijn bepaald door gehele zwaden uien te wegen.

Bruto opbrengsten

In 2024 zal het aantal onafhankelijke demovelden van De Groot en Slot uitgebreid worden om telers van nog betere adviezen te voorzien. Wilt u meer informatie over de onafhankelijke rassenproeven en de resultaten hiervan? Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.