Plantuien en overwinteringszaaiuien

Er wordt weer geplant en gezaaid!

Troy plantuien worden momenteel onder prachtige omstandigheden geplant. Nog geen twee maanden na het oogsten van de eerstejaars plantuien zijn ze nu klaar om het tweede jaar in te gaan.

Overwinteringsuien zaaien

De plantomstandigheden zijn heel goed omdat de grond zich makkelijk laat bewerken. De bodem bevat nog voldoende vocht, maar de toplaag is droog genoeg om te kunnen planten. De verwachte regen zorgt dan ook voor een mooie aansluiting met de vochtige laag.

In september jl. zijn ook de overwinteringszaaiuien gezaaid. Door het relatief warme najaarsweer, waarin het ook voldoende vochtig was, beginnen de uienplanten al mooi op te komen.

Bij overwinteringsteelt is sprake van een echte primeurteelt. Daardoor zal de markt vanaf volgende jaar juni weer voorzien zijn van verse uien uit de Benelux.