Proefvelden aangelegd

Het team van De Groot en Slot plant elk jaar op verschillende plaatsen in Nederland een aantal proefvelden voor voortgezet onderzoek (VO). Afgelopen twee weken waren de omstandigheden goed genoeg om hiermee van start te gaan. 

Demo- en proefvelden aangelegd

In de Noordoostpolder plantten een groot aantal collega's van De Groot en Slot de nieuwe generaties plantuien. Anderhalve week later werd in Lewedorp (Zeeland) ook een proefveld geplant. De huidige rassen worden op deze locaties vergeleken met nieuwe rassen en potentieel nieuwe plantuienrassen. Later in het jaar worden deze proeven beoordeeld op vroegheid, opbrengst en kwaliteit.