Proevenbeoordeling

400 monsters

Voor het achtste jaar op rij beoordeelde het verkoopteam van De Groot en Slot de uienproeven die zij van de oogst 2021 hebben verzameld. De 400 monsters, die uit Nederland en België komen, zijn een aantal maanden in de bewaring geweest. Vorige week was het tijd voor de verwerking en beoordeling.

Proeven draaien

Het doel van het beoordelen van deze proeven is om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. Een advies dat specifiek voor de teler en het teeltdoel is. Daarom vergelijken we de (nieuwe) rassen met elkaar. Hierbij werden goede verschillen tussen de rassen zichtbaar. Binnenkort gaan de accountmanagers op pad om de cijfers en resultaten samen met de telers te bespreken.

Cijfers na draaien
Na het sorteren van de proeven bleef er gemiddeld 64,9 ton per hectare over. Vorig jaar was dit 59,3 ton per hectare. Uit de jaarlijkse proeven van De Groot en Slot kan een goede vergelijking gemaakt worden. Zo is te zien dat dit jaar het aantal kilo’s veel hoger uitkomt dan de werkelijke uien- opbrengst in Nederland. Het verkoopteam gaat ervan uit dat dit komt door de gemiddeld betere locaties binnen de percelen waar de proefrooiingen hebben plaatsgevonden. Percelen en proefvelden met een grote variatie in stand zijn niet meegenomen omdat deze niet representatief zijn om ze te kunnen vergelijken.

Het tarrapercentage van de 400 proeven is minder hoog als vorig jaar en ligt rond de 6 procent. Dit neemt niet weg dat er een aantal uitschieters waren waarbij veel uien te zien waren met watervellen, fusarium en bacterie. Ook dit jaar valt het aantal monsters met fusarium op en bevat bijna de helft van de gedraaide monsters een of meer fusarium uien, ondanks de relatief koele zomer. De watervellen en bacterie uien kwamen dit jaar meer voor dan in andere jaren. Oorzaak hiervan waren de lange natte periodes in de zomer van 2021. De monsters van De Groot en Slot waren dit jaar wat grover dan de monsters die vorig jaar gedraaid werden. 65 procent van de gedraaide uien had een maat van 60 op.

Hardheidsmeter
Dit jaar is er voor de vierde keer gebruik gemaakt van de hardheidsmeter. Deze liet bij sommige uien meer indrukking zien. Na het doorsnijden van de uien was de oorzaak direct zichtbaar, namelijk interne schot. Het was niet altijd meer te achterhalen of de partijen wel of niet met een antispruitmiddel waren behandeld. Maar het advies blijft geldig: controleer de uien die nog in de bewaring liggen heel goed. Dat blijft op dit moment zeker van groot belang. Vooral omdat er bekend is dat meeldauw op veel plekken de uien te vroeg heeft genekt.

Partij controleren?
Twijfelt u over de kwaliteit van uw partij uien? Er zijn verschillende manieren om de spruitrust te beoordelen. Neem contact op met een van onze accountmanagers voor advies.