Uitbreiding onafhankelijke proefvelden

Voor advies op maat

Sinds 2023 zet uienzaadveredelaar De Groot en Slot onafhankelijke proeven uit. Dit gebeurt op proefvelden die zich op verschillende locaties in Nederland bevinden. Daarbij monitort De Groot en Slot de groei van de verschillende genetica (uienrassen). Zo wordt steeds beter inzichtelijk welk ras het best gezaaid kan worden op verschillende gronden.

Proefveld Weert

Ook in 2024 heeft De Groot en Slot weer een aantal van deze onafhankelijke proefvelden gezaaid. Dit jaar is het aantal verdubbeld van twee naar vier proefvelden. Deze bevinden zich in de regio’s Friesland, Drenthe en Noord-Brabant én, dit jaar voor het eerst, in België.

Elk veld telt zo’n 9 à 10 verschillende rassen, door ons geselecteerd en het meest geschikt bevonden voor het desbetreffende gebied. Gedurende het groeiseizoen  zijn er verschillende momenten waarop de proeven worden gemonitord. Dit bestaat o.a. uit een aantal tellingen bij opkomst van de uien, maar ook tijdens de groei en het strijken van het gewas. Vervolgens worden uit het veld monsters genomen waarvan de opbrengst wordt bepaald. Als de uien vervolgens gedroogd zijn is bijv. ook de mate van indroging bekend en zijn na het sorteren ook de maat, kleur, huidvastheid etc. bekend.

De gegevens afkomstig van de proefvelden uit 2023 zijn het afgelopen jaar gedeeld via de socials en de website. Ook zijn de telers uit de betreffende gebieden op de hoogte gesteld van alle bevindingen. Voor het komend seizoen zullen we dat op deze wijze herhalen.

Verder zal In augustus, als het einde van het groeiseizoen is aangebroken, iedereen de mogelijkheid hebben om de proeven op de verschillende locaties te komen bekijken.