Update uienmarkt

Op donderdag 30 juni zijn de areaalcijfers van het CBS gepubliceerd. De krimp, die ook werd verwacht, kwam uiteindelijk uit op 7,9 procent voor het totale areaal uien (36.515 ha). In het areaal zaaiuien is er een afname van 9,3 procent waarmee het areaal uitkomt op 27.318 hectare. Dat is een groot verschil met de uitbreiding van vorig jaar (11,3 procent).

update uienmarkt

Dat de teelt nu gekrompen is wijt De Groot en Slot onder andere aan toegenomen teeltkosten, kleiner middelenpakket, het meeldauwjaar in 2021, gestegen graanprijzen en de prijs van uien. Per regio is de mate waarin er krimp heeft plaatsgevonden verschillend. We zijn blij met het vertrouwen dat er is in onze genetica en zijn hierdoor nagenoeg gelijk gebleven qua verkoop van het aantal eenheden. Priming is zelfs fors toegenomen en daar verwachten we de komende jaren nog een verdere doorgroei.

Het voorjaar maakte de opstart van de teelt niet makkelijk. Op veel plekken hebben buien gezorgd voor slemp en korstvorming, met als gevolg een (te) dunne plantenstand. Ook was het hier en daar alweer te droog waardoor het zaad niet voldoende vocht heeft gekregen voor een egale opkomst. De dunnere stand en tweewassigheid is op verschillende plekken in Nederland en België terug te zien. Percelen die later gezaaid zijn konden beter weg groeien en hebben in sommige gevallen zelfs eerder gezaaide percelen kunnen inhalen.

Na een aantal buien te hebben gehad groeit het op de meeste percelen over het algemeen goed door. Op plekken waar minder neerslag is geweest zal de aandacht naar de vochttoestand moeten uitgaan. De langste dag is immers voorbij en de bolling vindt nu plaats. De aandacht zal de komende tijd ook moeten uitgaan naar bestrijding van trips en meeldauw. Met het warme weer van deze dagen en de eerste percelen graan die geoogst worden, is het voor trips een makkelijke periode om te vermeerderen en toe te slaan. De eerste meeldauw in zaaiuien is inmiddels ook gevonden en nu er curatief niet meer kan worden ingegrepen, is het belangrijk preventief in te zetten waar mogelijk en het gewas regelmatig te controleren.

De eerste plantuien zijn gerooid, liggen gestreken, of zullen bijna aan de oogst toe zijn. Na het planten is het op veel plekken droog geweest en moest er beregend worden om de uien goed aan te laten slaan. Ook in de warme periodes van afgelopen tijd was beregenen soms nodig om het gewas de kilo’s te laten maken. Ondanks wordt er een redelijke opbrengst verwacht, maar dit zal de komende tijd nog moeten blijken.

De accountmanagers van De Groot en Slot hebben al op een aantal telerbijeenkomsten gestaan en er liggen er nog een aantal in het vooruitzicht. Heeft u ook interesse om bij een van onze demo’s langs te komen en de laatste stand van zaken in uien te bespreken? Bel dan een van de accountmanagers. Dit geldt ook voor vragen over zaken over uw teelt: aarzel niet en neem contact op, zodat we bij u in het gewas kunnen komen kijken!