Conservor

Zaaisjalotten

  • Zeer productief en meest lange sjalot
  • Blijft door zijn lange vorm goed in de maatvoering
  • Mooie sjalot voor de versmarkt en schillerij
Vroegheid:
10.6
Opbrengst:
125
Huidkwaliteit:
9.0
Bewaring:
juni
Vorm:
lang
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden. De zaaisjalotten zijn beoordeeld in mei.

Vroegheid : 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst : indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit : een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Conservor