Hybing

Zaaiuien Zaaiuien - Vroeg

  • Vroegste ras in het Nederlandse Rijnsburger assortiment
  • Mooie ronde uniforme en sterk bollende ui met een prachtige gele kleur
  • Goed wortelgestel en hoog opbrengend vermogen
Vroegheid:
8.7
Opbrengst:
104
Huidkwaliteit:
6.0
Spruitvorming:
6.0
Hardheid:
7.0
Bewaring:
januari
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op vierarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.
Hybing