Hybound

Zaaiuien Zaaiuien - Vroeg

  • Uitstekende huidkwaliteit en goed wortelgestel
  • Bijzonder goede spruitrust
  • Geschikt voor lange bewaring
  • Ook beschikbaar als biologisch
Vroegheid:
8.2
Opbrengst:
102
Huid:
8.0
Spruitvorming:
9.0
Hardheid:
8.0
Bewaring:
juni
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.
Hybound