Red Baron

Zaaiuien Zaaiuien - Rood

  • Meest geteelde rode uienras in Nederland
  • Hoge opbrengst en grove maatsortering
  • Bij voorkeur telen op zwaardere grond (boven 25% afslibbaar)
  • Geprimed zaad geeft betere uniformiteit
Vroegheid:
6.0
Opbrengst:
104
Huidkwaliteit:
7.0
Spruitvorming:
7.0
Hardheid:
6.0
Bewaring:
april
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.
Red Baron