Redlander

Zaaiuien Zaaiuien - Rood

  • Eerste rode zaaiui met hoge resistentie tegen valse meeldauw (HR:Pd*)
  • Zeer geschikt voor de lange bewaring
  • Ook beschikbaar als biologisch

Biologisch uienzaad is verkrijgbaar via Bejo

* HR = Hoge Resistentie. Klik hier voor meer informatie over hoge resistentie tegen meeldauw.

Vroegheid:
6.9
Opbrengst:
100
Huid:
7.0
Spruitvorming:
8.0
Hardheid:
7.0
Bewaring:
Mei
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op vierjarige gemiddelden van deze proefvelden.

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.
Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.
Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.
Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.
Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.
Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.
Redlander